er en håndbok med nyttig informasjon for både turister og fastboende for hele Costa Blanca.

For mer informasjon - klikk her
For å se noe av innholdet i boken - klikk her

For bestilling av annonse - klikk her

NB! Ting endres og det blir oppdatert heris a handbook with useful information about services that are provided on Costa Blanca

For more information - klick here
To view some of the contents - klick here
 

Contact:  tel +47 906 42 750 / +34 693 488 520 or  email

 

< tilbake