Tradisjoner 

wpe3B.gif (17076 bytes)

   Gamle påsketradisjoner og skikker i Norge;


Skjærtorsdag

Tidligere skulle ikke menn bruke øks eller kniv på skjærtorsdag, og kvinne skulle ikke strikke. Dette fordi man mente Jesus kors var skåret på denne dagen, og strikkepinner minte om lansene Jesus ble stukket med.

En annen skikk, var at unge menn gikk til gårdene og tagg langfredagstråd av unge kvinner. Man festet tråddukker i ulike farger på hans trøye/jakke. Det var om å gjøre å få flest dukker festet på brystet.
 

Langfredag
I katolsk tid skulle det være helgedagsfred langfredag. Men etter gammel norsk tradisjon skulle alle slite og sørge. Man tok derfor på seg det tyngst mulige arbeid. Enkelte la småstein i skoene for å minnes Jesu lidelser. Barna skulle være stille og fikk ikke leke, og alle - både voksne og barn skulle gå i gamle, slitte klær denne dagen.

Det var altså en dag for pining og plaging, både på seg selv og andre Og en skikk var at den som våknet først, tok påskeriset og brukte det på dem som ennå lå i sengen. Her var det ingen rangordning, og tjenestepiken kunne like godt slå bonden og omvendt.

Fasten gjaldt særlig denne dagen. Noen spiste ikke i det hele tatt. Melkemat var strengt forbudt, også for barna, til langt utpå ettermiddagen. Heller ikke buskapen fikk sitt. Og hvis man måtte spise, skulle det være mat ingen syntes om.

Tidligere heiset man flagget på halv stang langfredag, og til topps på påskemorgen. Noen gjør kanskje dette ennå? I kirkene står alteret upyntet fra langfredag til morgenen påskemorgenen (lørdag). Etter tradisjonen skal alteret 1. påskedag være pyntet med hvite blomster.

For lang tid tilbake brant man også lys i 40 dager, helt frem til Kristi Himmelfartsdag, for å symbolisere at Jesus var sammen med disiplene i 40 dager etter oppstandelsen.

Påskeaften
Denne dagen arbeidet alle på spreng. Påskeaften var også fastens siste dag, og på påskedagen kunne man igjen spise normalt, etter de forbudte 46 dagene. Om kvelden tente man ild og skjøt opp i luften som et farvel til fastetiden. Samtidig skremte det bort alle onde makter.
 

Påskemorgen
Denne dagen gikk de unge opp på nærmeste fjell for å se soloppgangen. Og alle så at solen gjorde små frydefulle sprett før det kom opp på himmelen. Solen hadde en egen makt på påskedagen. Den ga dessuten ekstra god appetitt nå som man igjen kunne spise mat.
Egg var både gaver og til å more seg med. Man gjemte egg på kroppen under klærne og vennene fikk prøve seg med knyttnevene. Man gjemte også egg rundt om i huset. De som fant eggene fikk en premie.
 
   Overtro;


Bønder tydet været på følgende måte;
Om det var frost natt til påskedagen og påfølgende søndagsnatt, ville det bli frost i lang tid fremover.
Om det regnet påskedagen, ville det bli en dårlig sommer. 

Skjærtorsdag
Mange satte en sopelim ute på trappen skjærtorsdag. Dette gjorde de fordi de trodde heksene fløy til Bloksberg denne kvelden. Og satt de ikke ut en sopelim, trodde man at heksa ville ta en hest, ku eller geit i stedet. Noen la stål i sengen og ved døra, i fjøs og stall. Til og med ble hjulet tatt av plogen så heksene ikke skulle komme til. På Sørlandet brukte man å ringe med kirkeklokkene før soloppgang på denne dag, til langt ut i det nittende århundre. Det fikk heksene ned på bakken.

Det første levende man så om morgenen ville virke inn på ens person. Møtte man en hest ble man sterk, en katt gjorde deg doven, mens småfuglene ville gi deg et år med gleder.

Om man la en mynt i den venstre skoen skjærtorsdagsnatten, ville man drømme om sin tilkommende.

Langfredag
Brød og kaker som ble bakt på langfredag trodde man aldri mugnet, og egg som ble lagt kunne ikke råtne. Man skulle ikke vaske klær, fordi de ikke ble helt rene.

Påskemorgen
Den som ikke spiste egg på påskedagen ville ikke få ljåen til å bite under onna.
 

   Påskekort;


Før i tiden var det alminnelig og springe rundt med påskebrev til hverandre på 1. påskedag. Brev med gode ønsker – eller frierbrev.

Det er fremdeles ganske vanlig å sende et påskekort til venner og familie, selv om denne tradisjonen har vært mer utredene tidligere enn nå.

Men nå har jo e-kort kommet, og det er lettere å sende en påskehilsen.


 

Besøk;
spaniasidene.com
shopsidene.com
  

 

 

 

 


til oversikt over sidene.com
sidene.com as, Hvitsteinsveien 114, 3174 Revetal
Tlf /Fax 66 90 48 20   Mail 

Produsert med Copyright av AICOM AS

Microsoft Internet Explorer
Disse sidene er designet for minimum skjermoppløsning 800x600