Flagget


Flaggets historie

Fra 1600-tallet og fram til 1814 hadde vi felles flagg med Danmark. Det var det danske flagget. I 1814 kom Norge i union med Sverige, og i 1818 ble det bestemt at Norge skulle bruke det svenske flagget, bare med et hvitt kryss på rød bunn i øverste venstre hjørne.

Men nordmennene som hadde laget sin egen grunnlov, ville ha sitt eget flagg også. Og i 1821 ble det flagget vi bruker i dag laget. Fredrik Meltzer tegnet flagget. Familie etter ham bor i Stavanger i dag.

Til å begynne med kunne det ikke brukes på båter som seilte i Middelhavet. Der var det sjørøvere som krevde god betaling for å ikke angripe skip som seilte under flagg sjørøverne ikke kjente. Men båter som ikke seilte langt vekk, brukte det nye norske flagget. I 1844 kom en lov som sa at det norske flagget skulle ha unionsmerke i den øverste firkanten. Mange nordmenn likte ikke det. "Sildesalaten" ble merket kalt.

Først i 1898 ble det lov å bruke flagget slik vi kjenner det, og i 1905 ble dette det offisielle norske flaggetFargenes symbolikk

Fredrik Meltzer mente at flagget skulle ha et kristent kors. Det hadde nabolandene våre også. Mange frie land brukte fargene rødt, hvitt og blått, og derfor ble disse brukt i flagget vårt. Meltzer tok også hensyn til fargene i nabolandenes flagg. Danmark har rødt i flagget, og det fikk vi i Norges flagg. Sverige har blått, så den fargen passet også.

Flaggets proporsjoner:
Det det norske flagget har bestemte proporsjoner.
Proporsjon betyr forhold mellom størrelser.
Det norske flaggets proporsjoner er
bredde: 6-1-2-1-12 og høyde: 6-1-2-1-6
 

Flaggregler

Det norske flagget skal alltid behandles med aktelse og ærbødighet.
Det skal aldri berøre jorden eller slepe vannet.
Det skal heller ikke tjene som underlag eller bakgrunn for noe annet.
Flagget skal henge fritt.
Et utslitt flagg skal brennes, eller sprettes fra hverandre fargevis.
Ved dødsfall og begravelse flagges det på halv stang. Flagget heises først til topps og fires så ned 1/3 del av stangens høyde. Når begravelsen har funnet sted heises flagget til topps.
 

Flaggtider

Flagget skal heises ved soloppgang og fires ved solnedgang.
Dette er hovedregelen. Men soloppgang og solnedgang varierer mye i et langstrakt land som Norge. Der for har vi regler i tillegg.

Fra mars til oktober heises ikke flagget før kl 8.00, og det fires ikke senere enn kl 21.00.
Fra november til februar heises det ikke før kl. 9.00.
Om vinteren heises ikke flagget før kl 10.00 i de nordligste fylkene våre Nordland, Troms og Finnmark. Det fires senest kl. 15.00

For flagging på private flaggstenger er det ikke utferdiget egne regler, men det er vanlig at man følger de offisielle flaggreglene.
 

Offisielle flaggdager

1. januar 1. Nyttårsdag
21. februar H.M. Kong Harald V
1. påskedag
1. mai Offentlig Høytidsdag
8. mai Frigjøringsdagen 1945
17. mai Grunnlovsdagen
1. pinsedag
7. juni Unionsoppløsningen 1905
4. juli H.M. Dronning Sonja
20. juli H.M.K. Kronprins Haakon Magnus
29. juli Olsok
19. august Kronprinsesse Mette-Marit
25. desember 1. Juledag

Valgdager ved Stortingsvalg.
 

Flagget under 2 verdenskrig

Under krigen var det bare lov å bruke flagget når det var heist på flaggstang. Noen protesterte og lot være å heise flagget i det hele tatt. Andre lurte seg til å bruke små flagg, for eksempel på 17. mai. Mange tok godt vare på flaggene sine i de fem årene krigen varte. Da freden kom i 1945 ble de hentet fram. Eldre folk forteller at mange gråt da menneskene i Norge igjen kunne gå i tog med norske flagg i hendene.

Kilde

Se også Stortingets sider om det norske flagget

Vil gjerne anbefale boka: "Flaggets historie" av Brynjar Landmark og Reidar Warme, Etnisk Forlag, Reidar Warme, Oslo 1998. Der står det norske flaggets historie og mye interessant.
B.Fowels-Landmark

Besøk;
spaniasidene.com
shopsidene.com
  

 

 

 


til oversikt over sidene.com
sidene.com as, Hvitsteinsveien 114, 3174 Revetal
Tlf /Fax 66 90 48 20   Mail 

Produsert med Copyright av AICOM AS

Microsoft Internet Explorer
Disse sidene er designet for minimum skjermoppløsning 800x600